محصولات و خدمات

ابزار و ابزارگیرها

اینسرت و هولدرهای استاندارد و مخصوص

ابزارهای دنده زنی مانند هاب، شیو، شیپر و دیبور

ابزارهای ساینده نظیر سنگ، هونینگ

شرکتهای همکار

تجهیزات کنترل ابعادی

تجهیزات استاندارد و مخصوص کنترل ابعادی

تجهیزات اندازه گیری حین تولید و بین مراحل


شرکتهای همکار

تجهیزات گیرشی و موقعیت دهی

تجهیزات استاندارد و مخصوص گیرش و موقعیت دهی مانند سه نظام های استاندارد و مخصوص، کولتهای استاندارد و مخصوص، فیکسچرهای مخصوص ماشینکاری

شرکتهای همکار

قطعات یدکی ماشینهای ابزار

بیرینگها، بال اسکرو، لینیر گایدها، مجموعه تارت، کوپلینگها و ...

شرکتهای همکار

تجهیزات جانبی و کمکی

اجزاء فیکسچرها و قطعات موفعیت دهی نظیر پینهای مرکز کننده و انواع کلمپها، اجزا و قطعات مربوط به تجهزات اندازه گیری نظیر نوکهای ساعت، مکانیزمهای مختلف گیرش ساعت، انواع اسلایدها، اتصالات، مکانیزمهای حرکتی، قطعات مونتاژ و ....

شرکتهای همکار

خدمات مهندسی

طراحی پروسه تولید و کنترل، مشاوره جهت انتخاب روش تولید و مقایسه روشهای مختلف، مشاوره جهت نوسازی تجهیزات، انتخاب و مدیریت ابزار، مشاوره انتخاب روشهای اندازه گیری و انتخاب تجهیز مناسب و...

شرکتهای همکار

خدمات تعمیراتی

آنالیز و شناسایی عیوب، تامین قطعات یدکی و ...

شرکتهای همکار