شرکتهای همکار ماشین ابزار

HAAS

ماشینهای سنگ یونیورسال

ماشینهای سنگ شرکت haas در چهار تایپ CB,CA,CU و AF ارائه می گردند
این ماشینها در تمام صنایع نظیر پزشکی - هواپیمایی - انرژی - تولید چرخدنده و ابزار سازی استفاده می گردند

WEBSITE

BOMAR

ماشینهای اره

این شرکت با تولید بیش از ۵۰ مدل دستگاه اره نواری امکان ارائه پیشنهاد خط کامل شامل کانوایر ، مکانیزمهای تغذیه و استوپ را دارا می باشد
محصولات این شرکت اره های کوچک پرتابل تا دستگاههای CNC تمام هیدرولیک را شامل می گردد

WEBSITE